O nama/About us

Osnivač Advokatske kancelarije je advokat Jasminka Špirić. Advokatska kancelarija pruža usluge na celoj teritoriji Srbije.

Specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje advokatskih usluga u oblasti:

 

Advokatska kancelarija se naročito fokusira na zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbrani u krivičnim postupcima. Strateški pristupamo rešavanju sporova sa ciljem da se svaka odluka i sprovede. Stoga klijente savetujemo o svim pravnim aspektima postupka i realnim mogućnostima sprovođenja odluke suda. U tu svrhu klijentu pružamo:

 

Poseban kvalitet Advokatske kancelarije je dvadesetogodišnje prisustvo njenog osnivača na istočnim tržištima (pre svega Ukrajine),sa potpunim poznavanjem specifičnosti tog tržišta, kao i carinske i druge zakonodavne regulative, gde sa svojim partnerima otvara to  tržište proizvođačima iz Srbije i regiona, pružajući svojim klijentima kompletnu uslugu, od zaključenja ugovora do naplate potraživanja i transfera novca.

Takođe, Advokatska kancelarija ima blisku saradnju sa advokatskim kancelarijama u okruženju (naročito Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Slovenijom).

Svoje usluge Advokatska kancelarija pruža na srpskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom.