Tarifni broj 13. procenjivi predmeti u dinarima

Na osnovu Zakona o advokaturi i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojim se pokreće postupak, u procenjivim predmetima advokatu pripada naknada prema vrednosti spora prema Trifnom broju 13.

Tarifni broj 13. procenjivi predmeti u dinarima

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:

Vrednost spora do 450.000,00 din

– sastav podneska…………………..6.000,00 din
– zastupanje na ročištu…………..7.500,00 din
– odloženo ročište……………………4.500,00 din
– sastav žalbe………………………..12.000,00 din

od 450.000,00 din do 750.000,00 din

– sastav podneska…………………..9.000,00 din
– zastupanje na ročištu………..10.500,00 din
– odloženo ročište……………………6.000,00 din
– sastav žalbe………………………..18.000,00 din

od 750.000,00 din do 1.500.000,00 din

– sastav podneska……………………11.250,00 din
– zastupanje na ročištu……………12.750,00 din
– odloženo ročište……………………….7.125,00 din
– sastav žalbe……………………………22.500,00 din

 

od 1.500.000,00 din do 3.000.000,00 din

– sastav podneska………………….16. 500,00 din
– zastupanje na ročištu………….18.000,00 din
– odloženo ročište……………………..9.750,00 din
– sastav žalbe………………………….33.000,00 din

od 3.000.000,00 din do 6.000.000,00 din

– sastav podneska…………………22.500,00 din
– zastupanje na ročištu…………24.000,00 din
– odloženo ročište………………….12.750,00 din
– sastav žalbe…………………………45.000,00 din

od 6.000.000,00 din do 12.000.000,00 din

– sastav podneska…………………30.000,00 din
– zastupanje na ročištu…………31.500,00 din
– odloženo ročište………………….16.500,00 din
– sastav žalbe…………………………60.000,00 din

 

od 12.000.000,00 din do 24.000.000,00 din

– sastav podneska………………..37.500,00 din
– zastupanje na ročištu………..39.000,00 din
– odloženo ročište…………………20.250,00 din
– sastav žalbe………………………..78.000,00 din

od 24.000.000,00 din do 48.000.000,00 din

– sastav podneska……………….45.000,00 din
– zastupanje na ročištu……….46.500,00 din
– odloženo ročište…………………24.000,00 din
– sastav žalbe……………………….90.000,00 din

od 48.000.000,00 din do 120.000.000,00 din

(na započetih 300.000,00 din  nagrada  od 45.000,00 din se uvećava za po 30 din )

– sastav podneska………………….45.000,00 din
+ po 30 din
– zastupanje na ročištu…………..45.000,00 din
+ po 30 din + 1.500,00 din
– odloženo ročište…………………….1/2 podneska
+ 1.500,00 din
– sastav žalbe………………………..podnesak + 100 %

 

od 120.000.000,00 din do 300.000.000,00 din

(na započetih 900.000,00 din  nagrada  od 52.200,00 din se uvećava za po 30 din )

– sastav podneska………………….52.000,00 din
+ po 30 din
– zastupanje na ročištu…………..52.000,00 din
+ po 30 din + 1.500,00 din
– odloženo ročište…………………….1/2 podneska
+ 1.500,00 din
– sastav žalbe………………………..podnesak + 100 %

Spor vrednosti preko 300.000.000,01 din

(na započetih 4.500.000,00 din  nagrada  od 58.200,00 din se uvećava za po 30 din )

– sastav podneska………………….58.200,00 din
+ po 30 din a maks do 88.200,00din
– zastupanje na ročištu…………..58.200,00 din
+ po 30 din a maks do 88.200,00din + 1.500,00 din
– odloženo ročište…………………….1/2 podneska
+ 1.500,00 din
– sastav žalbe………………………..podnesak + 100 %

 

Sastav Ugovora i opštih akata 1,5 % od vrednosti ugovora ili 100 % od Tarifnog broj 13.

Pravni savet usmeni 50 %, a pismeni 100% od od tarifnog broja 13.